Swyddogion

Swyddogion Cangen Bethel, Gwynedd  

Swyddogion 2023 - 2024
Enw
Swydd
Jennifer Roberts
Llywydd
Liz Watkin
Is-Lywydd
Meira Evans
Ysgrifennydd
Gwenan Roberts
Is-Ysgrifennydd
Mair Williams
Trysorydd
Eirlys Williams
Is-Drysorydd

Aelodau'r Pwyllgor
Edna Lamona
Mair Read
Rhian Hughes
Cecile Roberts
Eryl Roberts
Anwylyd Jones

Cliciwch yma i weld rhestr o'r Swyddogion ers i'r gangen gychwyn yn 1975

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Jennifer Roberts
Ysgrifennydd: Meira Evans
Trysorydd: Mair Williams

[e] swyddogion@mywbethel.org