Croeso i Merched y Wawr Bethel

grwp o 32 o ferched yn eistedd yn amgueddfa forwrol llyn

12.06.24 Trip Diwedd Tymor

Ar Fehefin y 12fed aethom ar ein trip diwedd tymor i ymweld ag Amgueddfa Forwrol Llŷn yn Nefyn. Yno gwelsom ffilm ddiddorol ar hanes datblygiad Nefyn cyn cael cyfle i grwydro o amgylch yr amgueddfa. Ymlaen a ni wedyn i Caffi Ni i fwynhau bwffe arbennig o flasus ac roedd heulwen Mehefin a’r olygfa dros y môr yn goron ar y cyfan.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


Mwy o Newyddion - cliciwch yma

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Jennifer Roberts
Ysgrifennydd: Meira Evans
Trysorydd: Mair Williams

[e] swyddogion@mywbethel.org